مميزی

-          مانی؟ تو مجله توسان ویکلی رو ندیدی؟ همینجا بودها!

-          من دیدم مامان. صفحه خوباش تو  اتاقه. صفحه بدش رو انداختم دور.

        که بابا نبینه!

....

manirooznamepipi.jpg

/ 8 نظر / 14 بازدید
صفا

سلام. واي قربونت برم . بيچاره بابايي كه از همين الانه از دسته اين وروجك همه چيز براش سانسور مي شه.

مادر سپید

ای ول بچه مثبت [خنده][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

هدی

[نیشخند]خدا بود!