قايم باشک

مانی عاشق این بود که بره تو کمد قایم شه و من و باباش رو صدا کنه که : "منو پیدا نتنید" !

ما هم IQ

بعد

ولی تازگی ها  مخفی گاهش رو عوض کرده.خوب عقل داره ، هوش داره، بچهء آدمه. جریان اینجوی شد که یه شب (همین شب چارشنبه سوری):

 مانی ( باباش هم گروگانش بود): ده،بیست،سی،چل،شیشصد،هفت، eight ،صد.

بیاااااام؟

- مامان (تو انباری زیر پتو): بیااااا.

۵ دقیقه بعد.مامان پوسید. بابا دوزاری مچاله مانی را انداخت: فکر کنم یه چیزی زیر پتوه!

همهء خانواده: سک سک ست ست سک ست ست سک سک ست ست

بعد...

مامان: ده، بیست،سی....صد. بیاام؟

بابا:برووو!

اصلا نابغه هست بچم!

انباری:

برای پیشرفت فرزند دلبند خود قلقلکش دهید. نتیجه:

/ 8 نظر / 9 بازدید
masoud

پروانه

روزبه ميگه مثل شازده کوچولو

بهنام

خداييش مانی چطوری با اين آی‌کيوی مامان تاحالا زنده موندين من موندم... ورداشته لينک آلبوم باغ وحشت روگذاشته اما اجازه دسترسيش رو برداشته!!!! نگران نباش ببئی جونم درستش کردم برات.. راستی کوشی مانی؟ قايم شدی؟؟؟؟

نازی

پروانه تو چقدر دوباره رختخواب داری ؟؟!!!!!!! جای کامي خالی که با مانی حال کنند ياد رختخوابهای خانه ی عمه پروانه به خير ٬ قطار بازی ! سفرها ی تخيلی به دور دنيا و غيره ......... ياد همه چی به خير

پروانه

چه کيفی ميکردن کنج اتاق خواب رو رخت خوابا.قربون تامی.

اميد

به وب من هم سری بزن [ماچ]

bero kora annnnnnnnnnn